Zakres tematyczny:

I.
Etap szkolny.
Temat dialogu w posłudze apostolskiej bł. Jana Pawła II jest wieloaspektowy. Na etapie szkolnym olimpiady, studiując podaną lekturę wyjętą z wybranych wypowiedzi Papieża, warto zwrócić uwagę na aspekt dialogu jako budowanie więzi człowieka z Bogiem oraz chrześcijan z innymi religiami. Dialog, według Jana Pawła II, to również reguła funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, to fundament pokoju i szczęścia każdego człowieka.