VI edycja
Olimpiady
„Myśli Jana
Pawła II”

Jan Paweł II – Papież Dialogu

Jan Paweł II
Logo olimpiady